1. Επιστροφές ανταλλακτικών γίνονται δεκτές εντός 3 ημερών για πελάτες εντός Αττικής, εντός 5 ημερών για πελάτες εκτός Αττικής. Για τις πλέον απομακρυσμένες περιοχές που οι μεταφορικές ή οι ταχυμεταφορές απαιτούν 2 μέρες για κάθε διακίνηση, προβλέπεται περιθώριο επιστροφών 7 μέρες, ενώ για ακόμα πιο ιδιαίτερες περιπτώσεις που απαιτούνται 3 μέρες για κάθε διακίνηση, περιθώριο 9 ημερών.

2. Στην ειδική περίπτωση της ηλεκτρονικής πώλησης μέσω του εταιρικού ιστότοπου και μόνο, δυνατότητα επιστροφής υπάρχει εντός 14 εργάσιμων ημερών, συμπεριλαμβανομένων Σαββάτων.

3. Για την επιστροφή είναι απαραίτητη η αναγραφή του ειδικού κωδικού επιστροφής (ΕΚΕ) ο οποίος δίδεται έπειτα από επικοινωνία με την εταιρία ή την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας (εξυπηρέτηση πελατών – επιστροφές) καθώς και έγγραφη βεβαίωση ότι τα ανταλλακτικά είναι στην αρχική τους κατάσταση και ανταποκρίνονται στους όρους που διέπουν τις επιστροφές.

4. Το κόστος επιστροφής επιβαρύνει τον πελάτη.

5. Επιστροφές δεν γίνονται δεκτές , ακόμα και εντός χρονοδιαγράμματος, όταν τα ανταλλακτικά είναι χρησιμοποιημένα, χτυπημένα, ξεβαμμένα, αλλοιωμένα ή τροποποιημένα, γενικότερα όταν έχουν σημάδια κακής μεταφοράς, αποθήκευσης και χρήσης.

6. Στην περίπτωση επιστροφής χρήματα δεν επιστρέφονται αλλά εκδίδεται σχετικό πιστωτικό δελτίο της εταιρίας με ισχύ τριών (3) μηνών.

7. Σε περίπτωση αγνόησης των όρων επιστροφής και αποστολής ανταλλακτικών είτε χωρίς ΕΚΕ, είτε χωρίς βεβαίωση ή με ψευδή βεβαίωση (ανταλλακτικά αλλοιωμένα, χρησιμοποιημένα, χτυπημένα, ξεβαμμένα αλλοιωμένα ή τροποποιημένα), η εταιρία έχει το δικαίωμα να επιστρέψει τα ανταλλακτικά στον πελάτη δίχως την υποχρέωση ενημέρωσής του.