Όροι Εγγυήσεων

1. Τα ανταλλακτικά καλύπτονται με εγγύση δυο (2) ετών για κατασκευαστικά ελαττώματα, εκτός ειδικών περιπτώσεων όπως αυτές περιγράφονται ξεχωριστά. Η εγγύηση αφορά αποκλειστικά το προϊόν και περιορίζεται μόνο σε αυτό.

2. Τα ανταλλακτικά αποτελούν μέρος άλλων προϊόντων και όχι μεμονωμένα προϊόντα, η καλή λειτουργία των οποίων εξαρτάται άμεσα από την ορθή τοποθέτησή τους και την τήρηση των κανόνων συντήρησης του εκάστοτε κατασκευαστή. Η πωλήτρια θεωρεί τοποθέτηση ανταλλακτικών δεκτή ως ορθή και αποδεκτή μόνο όταν πραγματοποιείται από διπλωματούχο τεχνικό μηχανών θαλάσσης, πιστοποιημένο από την πωλήτρια τεχνικό ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο εταιρίας μηχανών θαλάσσης.

3. Τα ανταλλακτικά προς εγγύηση θα πρέπει να συνοδεύονται από τον ειδικό κωδικό επιστροφής (ΕΚΕ) ο οποίος δίδεται έπειτα από επικοινωνία με την εταιρία ή την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας (εξυπηρέτηση πελατών – επιστροφές) καθώς και από αποδεικτικό ορθής τοποθέτησης (παροχή υπηρεσιών), παραστατικό αγοράς της πωλήτριας και έγγραφη επιστολή του τεχνικού με την λόγο της δυσλειτουργίας του ανταλλακτικού.

4. Το κόστος μεταφοράς των ανταλλακτικών προς εγγύηση βαρύνει τον πελάτη.

5. Στα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά ανταλλακτικά δεν υπάρχει εγγύηση, ειδικά εφόσον υπάρχουν πάνω από ένας τρόπος σύνδεσης και παρεμβάλλονται και άλλα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά εξαρτήματα που επηρεάζουν την λειτουργία του ή η λειτουργία του εξαρτάται από αυτά. Σε ηλεκτρικά ανταλλακτικά για τα οποία προβλέπεται εγγύηση, αυτή δεν ισχύει όταν το ανταλλακτικό είναι βρεγμένο (ύπαρξη σκουριάς), διαπιστωθεί κακή τοποθέτηση, πλημμελής συντήρηση ή υπερφόρτωση, και όταν προκληθεί δυσλειτουργία λόγω δυσλειτουργίας άλλου ανταλλακτικού ή αξεσουάρ που χρησιμοποιήθηκε σε συνάρτηση με το ανταλλακτικό ώστε να λειτουργήσει.

6. Ελαστικά και λαστιχένια εξαρτήματα δεν καλύπτονται από εγγύηση.

7. Οι κομπλέ κινητήρες καλύπτονται από ένα (1) έτος εγγύησης για ερασιτεχνική χρήση και από τρεις (3) μήνες εγγύηση για επαγγελματική χρήση. Οι όροι που διέπουν την εγγύησή τους περιλαμβάνονται σε συνημμένα έγγραφα που παραδίδονται κατά την πώλησή τους.

8. Κάθε ανταλλακτικό το οποίο καλύπτει τους όρους και προϋποθέσεις της εγγύησης δύναται να υπαχθεί κατά περίπτωση και σε επιπλέον έλεγχο από την πωλήτρια μέσω πιστοποιημένου τεχνικού επιλογής της ή άλλου εκπροσώπου, προτού εξαχθεί το ανταλλακτικό έτσι ώστε να βεβαιωθεί ότι ακολουθούνται όλες οι προϋποθέσεις και να προχωρήσει σε ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγύησης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο